Halaman

Sabtu, 7 Ogos 2010

Bentuk Muka Bumi Pinggir Pantai

Bentuk muka bumi hasil hakisan ombak di pinggir pantai
Tanjung dan teluk
Tebing tinggi dan pelantar hakisan ombak
Gua laut
Geo & Gloup
Lohong ombak
Gerbang laut,Batu tunggul & Tunggul sisa

Bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak
Pantai berpasir
Beting pasir
a) Beting luar pesisir
b) Beting muara
c) Beting teluk
d) Beting bucu
e) Tombolo
f) Anak tanjung
i) Anak tanjung taj
iii) Anak tanjung Kompleks
iii) Anak tanjung bertentangan
Kukup/Paya masin


Faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan terhadap profil pantai.
Faktor fizikal
a) Hakisan ombak, angin dan arus
b) Pemendapan bahan terhakis
c) Jenis bahan pantai seperti kerikil atau liat.
Lazimnya pantai yang mempunyai bahan kerikil lebih curam berbanding pantai yang mempunyai bahan liat yang lebih landai.
Faktor manusia
a) manusia membina struktur bangunan, pelabuhan dan petempatan


Langkah2 mengurangkan hakisan.
1. Membina tembok penahan ombak.
2. Meletakkan sangkar batu di kawasan pantai terhakis.
3. Melaksanakan proses penyuburan pasir pantai.
4. Mengurangkan pembangunan yang terlalu hampir dengan gigi air.
5. Mengurangkan aktiviti memotong dan memusnahkan kayu bakau dan kawasan paya.

Zon litoral
a) Kawasan di antara belakang pantai sehingga ombak pecah.
b) Merupakan zon yang dinamik melibatkan interaksi angin, ombak, pasang surut , arus dan bahan enapan.